Hand och fotvårtor

Vanliga vårtor är godartade, självläkande förändringar som drabbar oss alla någon gång i livet. Man tror att vårtor försvinner då kroppens immunförsvar uppmärksammar vårtvirus och angriper vårtan. Denna process påbörjas eller underlättas genom att man regelbundet irriterar vårtan genom att lägga på vårtmedel och att avlägsna hornvävnad.

Kirurgisk operation är ej mer effektivt på sikt än vanlig egenbehandling. Dessutom löper man risk för biverkningar - det besvärligaste är bestående ärr med ständig värk. För att undvika dessa nackdelar behandlas vårtor med kirurgi endast i undantagsfall och då hos vuxna med svåra eller invalidiserande besvär.

Frysning av vårtor med flytande kväve är ungefär lika effektivt som behandling med vårtmedel. Frysbehandlingen gör ont, och ger värk under en tid efteråt.

En behandling som ofta minskar smärtan är kraftig nedhyvling av den tjocka huden som bildas runt vårtan. Denna trycker på underliggande vävnader och ger ömhet/smärta vid belastning. Nedhyvlingen innebär inte någon ökad risk för spridning av vårtorna.

Behandlingsråd:
Skaffa vårtmedel från apotek (till exempel VårtFri, VårtFri Pen, Trans-Ver-Sal-plåster eller Verruxin) och behandla enligt följande under minst 3 månader:

Behandling med VårtFri eller VårtFri Pen:
-Fukta bomullspinnen med VårtFri. Obs! Överdosera inte!
-Tryck bomullspinnen mot vårtan några gånger och låt lösningen torka.
-Upprepas 1 gång per vecka under 3-4 månader, eventuellt längre.

Behandling med Trans-Ver-Sal-plåster:
-Fila vårtan med medföljande sandpappersfil.
-1 droppe vatten sätts på vårtan.
-Täck vårtan med ett tillklippt Trans-Ver-Sal-plåster och fäst med häfta.
-Ta av häftan följande morgon.
-Upprepas varje kväll under 3-4 månader, eventuellt längre.

Behandling med Verruxin:
-Hand- eller fotbad 5 minuter för att mjuka upp vårtan.
-Nedskrapning av hudöverskottet med fotfil.
-Lägg på vårtmedel enligt bruksanvisning.
-Upprepa helst dagligen eller varannan dag.

Tålamod och regelbunden behandling ger bra resultat. Behandlingen ska fortsätta tills vårtan är borta, vilket kan ta månader.

Detta råd kommer från Läkargruppen i Mörby:

Aluminiumtejp kallas också silvertejp har visat sig ha lika god effekt eller tom bättre som frysbehandling har vid behandling av vårtor. Det är ett bra alternativ om man inte vill eller kan frysbehandla, tex när små barn skall behandlas. Behandlingen har inga andra rapporterade biverkningar än lätt hudirritation hos vissa patienter.

Gör så här:
-köp aluminiumtejp
-klipp till en liten bit tejp och sätt den över varje enskild vårta
-Låt tejpen sitta kvar i sex dagar- ramlar den av tidigare sätt på en ny
-Tag av tejpen efter sex dagar, ta ett fotbad i ljummet vatten 10-15 minuter. Fila därefter vårtan med en nagelfil. Rugga bara upp ytan på vårtan - det ska inte blöda.
-låt vårtan vara utan tejp under ett dygn sätt på en ny tejp bit nästa kväll och börja om från början igen.

Denna behandling kan man få hålla på med i minst två månader, ofta längre.
Ge INTE upp – det tar lång tid !!

För mer information 1177.se klicka här