Astma/KOL-mottagning

Efter kontakt med din husläkare gör vi lungfunktionsmätningar (spirometri). Vi informerar också om astma och KOL samt ger råd om de mediciner du får utskrivet samt följer upp din behandling.

 

Ansvarig sjuksköterska

Bild: Hanne Rodrigo

Hanne Rodrigo

Bild: Eva Rosshagen

Eva Rosshagen