Diabetesmottagning

Är du orolig för om du kan ha diabetes tar du kontakt med din husläkare. De flesta på vår diabetesmottagning har diabetes typ 2 men vi har även ett antal med typ 1.

Du som har nydiagnostiserad diabetes remitteras omgående till diabetessköterskan för att få kallelse till ett första besök. Vi går då igenom sjukdomen, vad det innebär att ha diabetes och vad man själv kan påverka genom kost och motion. Du får skriftliga informationsbroschyrer att läsa till nästa besök då vi repeterar informationen och om behov finns får du även en blodsockermätare för att kunna göra egenkontroller.

Du som har diabetes kallas för kontroll minst en gång per år, ca 6 månader efter årskontrollen hos husläkaren. Vid dessa besök går vi igenom eventuella symtom, utvärderar blodsockervärden, justerar eventuell tablett- och insulinbehandling, diskuterar kost- och motionsvanor, mäter blodtryck och andra mätvärden samt förskriver hjälpmedel. Periodvis kan det behövas tätare besök.

För att få hjälpmedel förskrivna krävs ett besök hos diabetessköterskan en gång per år.

Vår diabetesmottagning är ansluten till ett kvalitetsregister som heter Nationella diabetesregistret.

Diabetessköterska

Bild: Annica Magnusson

Annica Magnusson

Diabetessköterska

Bild: Linnéa Ask

Linnéa Ask

Diabetessköterska

Diabetesansvarig läkare

Bild: Cristina Rodrigo

Cristina Rodrigo