Inkontinensmottagning

Kort Beskrivning: Ansvarig sjuksköterska gör en enklare utredning och bedömning av din inkontinens. Genom ett nära samarbete med sjukgymnast får du praktiska övningar för att stärka bäckenbotten.

Sköterska har även inkontinensartiklar för utprovning som sedan kan beställas hem till dig.

Kontakt: Ring distriktssköterskan på telefonnummer 08-54402400
mån-fre 08.00-17.00 eller ta kontakt med din husläkare.

 

Bedömning och förskrivning av inkontineshjälpmedel. Recept på inkontinensskydd är giltigt 1 år därefter måste recept förnyas. Du som har recept får beställningssedel för hjälpmedel skickat till dig från Region Stockholm. De önskade hjälpmedel kan du får hem genom att:

Från och med den 1 februari 2024 kommer det inte längre att skickas ut papperstalonger för beställning av inkontinensprodukter.

I stället kommer beställning att ske digitalt via 1177 eller via telefon.

Så här gör du din beställning:

Via 1177.se Vårdguidens e-tjänst
Du väljer själv när på dygnet du vill göra din beställning.

Logga in på 1177.se, titta under rubriken Övriga tjänster och klicka på "Alla övriga tjänster". Scrolla ned till rubriken Hjälpmedel. Här kan du se dina förskrivningar på inkontinensprodukter och även:

Göra uttag på inkontinensprodukter
Se hur många uttag som finns kvar
Se när nästa uttag kan göras
Se giltighetstiden på förskrivningen
Se förskrivares namn och mottagning
Här kan du även säkerställa att dina kontaktuppgifter med adress och mobilnummer blir stämmer.

Via telefonkontakt med Förbrukningshjälpmedel i hemmet
Telefon 08- 123 366 50
helgfria vardagar mellan kl. 08.00-16.30

Via kontakt med din förskrivare som då beställer inkontinensprodukter
De talonger som redan är utställda kommer att fortsätta gälla tills förskrivningen för dem går ut. Däremot kommer inga nya talonger att skrivas ut.

Ny förskrivning debiteras 275kr.

Välkommen.

Ansvarig sjuksköterska

Bild: Birgitta Buska

Birgitta Buska

Ansvarig sjuksköterska