FYSS-mottagningen

Ansvarig distriktssköterska: Annica Magnusson

FYSS står för Fysisk Aktivitet i Sjukdomsprevention och Sjukdomsbehandling. Du är välkommen att själv kontakta mig eller så får jag en remiss från husläkaren att ringa dig för att föreslå en träff. Första gången mäter vi vikt, midjemått, BMI och vid önskemål blodtryck. Vi har ett sk Motiverande Samtal och vi försöker då gemensamt hitta en motionsform som passar just dig. Vid önskemål skrivs ett Recept på Fysisk Aktivitet (FaR) på det vi kommer fram till. Vi samarbetar med lokala motionsaktörer som AktivaRe, Friskis & Svettis, Itrim, Stockholm Norr, Söra Simhall och yogabolaget. Vid behov träffas vi ytterligare några gånger för uppföljning men sedan är det tänkt att du ska träna på egen hand.
Kontakt: Ring distriktsskötersketelefonen på telnr 08-54402400 mån till fre kl 08.00-17.00.

Välkommen!