Kvinnohälsa

Under graviditeten
Främre eller bakre bäckensmärta, ofta kallad foglossning, kan man få under sin graviditet. Den behandlas med anpassad träning, hållning och smärtlindring (akupunktur, TENS). 

Efter graviditeten 
För en del kvinnor kvarstår bäckensmärtan/debuterar efter förlossningen. Ofta beror smärtan på svaghet i muskulaturen kring höfterna eller obalans i bäckenets muskler och funktion. Vi undersöker och hjälper dig att komma igång igen. Muskelträning, mobilisering och smärtlindring är delar av behandlingen. På vår praktik har vi lång erfarenhet av dessa besvär.

Endometrios
Finns hos 10% av befolkningen med stora variationer av besvär. Sjukdomen orsakas av att livmoderslemhinneliknande vävnad finns på andra ställen i kroppen än i livmodern. Detta ger inflammation som skapar smärta och på längre sikt kan ge sammanväxningar i organ och mellan organ. Den långvariga smärtan är det största bekymret och ger både psykisk och fysisk påverkan. Som fysioterapeuter arbetar vi med smärtbehandling, muskelträning och med rörelseförmåga.

PCOS
PolyCystiskt OvarieSyndrom finns hos en stor del av den kvinnliga befolkningen (ca 10%) och kommer sig av hormonella obalanser. Symptomen är oregelbunden ägglossning och menstruation, men de kan också vara lätt att gå upp i vikt, akne, lätt att bygga muskler, tunnhårighet på huvudet, ökad behåring på kroppen, psykiska besvär med stora humörsvängningar och insulin-okänslighet. Viktkontroll, bra kost och motion är av största vikt. Studier har visat att el-akupunktur ger ökade ägglossningar, förbättrad hormonbalans, ökad insulinkänslighet. På I rörelse har vi varit med i studier (av Elisabeth Stener-Victorin) på denna patientgrupp under 6 års tid.

Klimakteriebesvär
För att förhindra besvär med vallningar vid klimakteriet och vid behandling med anti-östrogen efter cancerbehandling (gäller både män och kvinnor med antihormonell behandling), är träning, speciellt konditionsträning, viktigt. Akupunktur kan också lindra besvär med vallningar och därmed ge bättre sömnkvalité. Resultatet är individuellt och man provar behandlingen under 10 gånger och utvärderar därefter.

Träning under graviditet
Den blivande mamman mår bra av träning under hela graviditeten, men träningen får anpassas efter kroppens förändring och efter eventuella smärtor som uppkommer. Varje kvinna och varje graviditet är olika och det är inte alltid som generell mammaträning fungerar. Vi skräddarsyr ett program som fungerar utifrån dina förutsättningar.

Träning efter graviditet.
Vi har 4 lager med magmuskler. Under graviditeten delar sig den yttersta muskeln (m rectus abdominis). De tre understa blir uttänjda, svaga och får något färre antal fibrer efter en graviditet. Höftmuskulaturen är ofta svagare än innan och det kan göra ont i både bäcken och höfter. Det är viktigt att träna upp sina höfter, rygg och magmuskler efter varje graviditet, för att få tillbaka styrkan i bålen och full funktion i kroppen.

Rektusdiastas
Vid en graviditet så delar sig det yttersta lagret med magmuskler (m rectus abdominis) medan de undre hålls samman av linea alba (ett bindvävsstråk). Efter förlossningen börjar en naturlig återgång till ursprungsläge av m rectus abdominis och linea alba och denna spontana tillslutning tar ca 8 veckor. En kvarstående diastas behöver inte ge besvär, men gör det för en del. De besvären som man kan känna är ryggsmärta, instabilitet i bålen, nedsatt styrka vid lyft. Målet är att träna så att de tre innersta lagren kopplas på, så automatiskt som möjligt och att man innan varje lyft, spänner magen. För att nå sitt mål är det viktigt att träna hela kroppen och inte bara fokusera på magmuskulaturen.
Titta gärna på vår länk till MutuSystem 


Vaginal och anal palpation
Detta är två undersökningsmetoder som vi använder oss av för att diagnosticera och ibland behandla besvär i bäckenbotten. Triggerpunktsbehandling är en metod som kan användas vid spänningar lokalt. Tillstånd som vaginism och bäckenbottensmärta kan vara orsakade av konstant spänning, vilket ger smärta i bäckenbotten. Förlossningsskador med påverkan på muskulaturen blir tydliga vid en palpation. Symmetrin i muskulaturens knipförmåga är viktig att undersöka, liksom eventuell buktning från urinblåsans stödjevägg, (cystocele) eller bakre buktning från ändtarmen (rektocele).

Anal inkontinens kan orsakas av en sfinkterskada, diskbråck, neurogen skada etc. Vi undersöker analt och bedömer var problemet sitter. Tarmtömningsteknik, tarmreglerande medel, kost och toavanor är viktigt att gå igenom i tillägg till träning av bäckenbotten.

Symfysit och smärta i symfysen
Den främre bäckenleden, kallad symfys och är en av bäckenringens tre fogar. Hormonerna progesteron och relaxin ökar under en graviditet och bidrar till att mellanrummet mellan bäckenfogarna vidgas, för att barnet skall kunna komma ut. Efter förlossningen minskas halten av hormonerna och återgår till normala nivåer efter ca 12 veckor. Vidgningen mellan fogarna är tillbaka till normala avstånd igen efter ca 6 månader. Att ha smärta i symfysen under graviditeten är vanligt. Vidgningen i symfysen uppgår under graviditeten till ca 7-8 mm. Breddningar över detta, som inte ger symptom, är inte heller farligt.

Under en förlossning händer det, men mycket sällan, att kvinnan får en skada eller en symfysruptur på ligamenten runt symfysen. Detta medför Stor smärta och kraftigt nedsatt rörelseförmåga. Smärtan kommer ofta direkt eller då eventuell smärtlindring försvunnit. Smärtan strålar ut i symfysen och ut i ljumskarna, den kan också finnas runt SI-lederna och i ryggen. Det är svårt att stödja sig på benen och att gå. Bäckenet är centralt i alla våra rörelser, så de flesta rörelser blir påverkade. Vid mindre rupturer/skador behandlas dessa konservativt med egenläkning och bäckenbälte, kryckor/rullstol och fysioterapi. Sängläge 3-4 veckor enligt litteraturen, men det finns inte så mycket skrivet kring detta. Efter det akuta skedet är det dags att träna upp styrka och funktion igen så att gång och rörelse återställs till det normala. Sängläge ger, i sig, alltid svag muskulatur, och musklerna kring bäckenet är nödvändiga att kunna gå och belasta kroppen. Att träna olika muskelgrupper och återfå funktionen är målet för fysioterapin.

En symfysit innebär en inflammation i bäckenleden framtill. Denna inflammation kan uppkomma vid förlossning pga trauma eller infektion. Symptomen är liknande : det är svårt att belasta ett ben i taget, att gå, att ligga på sidan. Det strålar ofta ned i ljumsken/ljumskarna och upp i magen eller bäckenbotten. Symfysit kan också uppkomma vid kontaktsporter som hockey och fotboll. En symfysit kan behöva mobiliseras och alltid tränas upp funktionellt, på grund av den svaghet som uppkommer i bäckenets muskulatur och framför allt den asymmetri som uppstår.

Levator skador
Under förlossningens utdrivningsskede ska muskulaturen i bäckenbotten töjas ut ordentligt för att barnet ska komma ut. Om utdrivningsskedet varit långdraget eller man har behövt använda sugklocka (tång används inte i Sverige längre) kan muskulaturen ibland skadas. Detta gör att bäckenbotten inte fungerar som den ska, och kan ge symtom som vidhetskänsla, känsla av luft i vagina, smärta, känselnedsättning, nedsatt stöd, inkontinens och det kan öka risken för prolaps.
Med bäckenbottenövningar och rätt råd och regim kan man få bättre förståelse för symtomen och minskade besvär.

Prolaps (framfall)
Prolaps kan ske av urinblåsa, livmoder eller tarm. Många har prolaps efter förlossning, och första året kan det gå tillbaka av sig själv, men gör det betydligt snabbare med hjälp av tidigt insatt bäckenbottenträning. Prolaps är främst ett problem efter klimakteriet då mellan 4-30% (varierar mycket mellan olika studier) av kvinnor över 50 år som har fött barn, får någon form prolaps. Graden av symtom kan variera och det är inte säkert den ger besvär. Symtom på prolaps kan vara tyngdkänsla i underlivet, tryck, skav, fyllnadskänsla, urinläckage eller tömningssvårigheter. Att träna bäckenbotten är nummer 1 och därefter att hitta träning där besvären inte provoceras. Viktigt att buktrycket inte blir så stort, så att bäckenbotten inte orkar hålla emot. Exempel på tung träning är tunga lyft, situps etc. Träning med varierad ställning är betydligt bättre. 

Sfinkterskada
Förlossningsskador i sfinktermuskulaturen dvs slutarmuskeln för ändtarmen kan delas upp i fyra grader. Grad 1 är lättare skada på huden i vagina eller mellangård, medan grad 4 innebär att både inre och yttre analsfinktern är skadad. Skadan upptäcks oftast direkt och sys ihop. Om en skada förblir oupptäckt , kan problem med ofrivilligt gasläckage, fekal inkontinens (läckage av avföring), samlagssmärta och smärta i mellangården uppstå

En fysioterapeut kan hjälpa till med information om din skada, anpassad bäckenbotten-träning och individuella råd om aktivitet och träning.