Endometrios

Finns hos 10% av befolkningen med stora variationer av besvär. Sjukdomen orsakas av att livmoderslemhinneliknande vävnad finns på andra ställen i kroppen än i livmodern. Detta ger inflammation som skapar smärta och på längre sikt kan ge sammanväxningar i organ och mellan organ. Den långvariga smärtan är det största bekymret och ger både psykisk och fysisk påverkan. Som fysioterapeuter arbetar vi med smärtbehandling, muskelträning och med rörelseförmåga.