Klimakteriebesvär

För att förhindra besvär med vallningar vid klimakteriet och vid behandling med anti-östrogen efter cancerbehandling (gäller både män och kvinnor med antihormonell behandling), är träning, speciellt konditionsträning, viktigt. Akupunktur kan också lindra besvär med vallningar och därmed ge bättre sömnkvalité. Resultatet är individuellt och man provar behandlingen under 10 gånger och utvärderar därefter.