Levator skador

Under förlossningens utdrivningsskede ska muskulaturen i bäckenbotten töjas ut ordentligt för att barnet ska komma ut. Om utdrivningsskedet varit långdraget eller man har behövt använda sugklocka (tång används inte i Sverige längre) kan muskulaturen ibland skadas. Detta gör att bäckenbotten inte fungerar som den ska, och kan ge symtom som vidhetskänsla, känsla av luft i vagina, smärta, känselnedsättning, nedsatt stöd, inkontinens och det kan öka risken för prolaps.
Med bäckenbottenövningar och rätt råd och regim kan man få bättre förståelse för symtomen och minskade besvär.