Barn & ungdomar

Även i unga år kan man få problem med skador eller smärta i kroppen. Då är det bra att träffa en fysioterapeut som har erfarenhet av att jobba med denna åldersgrupp. T.ex. kan man få problem från sin idrott med stukningar eller schlatter, men det kan även vara hålllningsrelaterad smärta i nacke och rygg från iPad eller liknande. Välkomna hit så undersöker vi problemet.

Spädbarn

Kolik är jobbigt, både för barn och föräldrar. Akupunktur som smärtlindring har visat sig ha god effekt efter bara några behandlingar. (För att utesluta överkänslighet mot mjölk, prova ta bort det från kosten innan behandling här).

Tortikollis, eller sned nacke, innebär att barnet lutar huvudet åt ena hållet och inte kan räta upp sig. Oftast beror det på en svaghet, men kan även bero på stelhet. Här undersöker vi, samt informerar föräldrarna hur de ska träna bort detta.