Spänningsrelaterade besvär

Huvudvärk är ett vanligt besvär hos vuxna, ungdomar och barn. I åldersgruppen 20-30 år drabbas 90% av alla kvinnor och 75% av alla män regelbundet eller oregelbundet av någon form av huvudvärk. Med åldern minskar ofta problematiken.

De vanligaste formerna av huvudvärk är huvudvärk av spänningstyp och migrän. Spänningshuvudvärk påverkas av stress, hållning, fysisk aktivitetsnivå och muskelspänningar. Vi på I rörelse hjälper Dig att kartlägga dina besvär och utifrån det lindra och förebygga besvären med individuellt anpassad träning och behandling. Vi har lång erfarenhet av denna typ av besvär.

Käkleder är de leder i vår kropp som vi använder allra mest; när vi pratar, tuggar och sväljer. De är till och med inblandade i vår hållning. Besvär från käklederna kan ge huvudvärk, spänningar och smärta i ansikte, nacke och skulderparti samt bett- tugg- och gapsvårigheter.
Stress i vår vardag kan göra att man pressar ihop eller gnisslar tänder vilket ofta ökar besvären.

Vi hjälper Dig med individuellt anpassad träning och behandling.