Välkommen


Välkommen till Isodental!

​Isodental är ett av Sveriges modernaste dentallaboratorium.

I sann entreprenörsanda och med stor själ leder vi laboratoriet med siktet inställt på kvalitet,leveranssäkerhet och omsorg för dig och dina patienter. Vi har lång erfarenhet av oral scannade filer och kan vara bollplank när du tänker börja med det.

Isodental finns i din närhet och tillverkar alla förekommande tandtekniska arbetet under samma tak.

Tillsammans skapar vi ett friskare liv!​