Vår Personal

På vår mottagning jobbar ett glatt gäng som består av en tandläkare, en tandhygenist och en tandsköterska
  • Tdl. Michael Cojocaru
  • T.hyg Shida Elahi
  • Tsk. Viktoriya Tsikhanovic