Information om Covid-19

Folkhälsomyndigheten anser att corona-viruset är spritt i samhället. På grund av detta så har vi till viss del förändrat vårt arbete, så ta gärna del av nedanstående viktiga information.

Den ökade risken för smittspridning i samhället gör att vi rekommenderar alla som har symtom såsom feber, halsont, hosta eller snuva att hålla sig hemma, undvika folksamlingar och sjukvårdsinstanser. Om du blir sjuk och tror att du behöver söka sjukvård så kontakta vårdcentralen via PTJ24 eller telefon.

Drop-in mottagningen är stängd för patienter med ovan nämnda symtom och vi kommer vid behov istället att erbjuda ett bokat besök.

Vi erbjuder videobesök för uppföljningar till samtliga personalkategorier.

När vi har stängt på kvällar och helger hänvisar vi till rådgivning via 1177.

Har du blir förkyld eller får minsta besvär skall och har ett bokat besök till vårdcentral /UPH eller rehab så skall detta avbokas alternativt ombokas till videobesök.

Vid allmänna frågor om Covid-19 hittar du information på Folkhälsomyndighetens hemsida och hos 1177 Västra Götaland.

Allmänna frågor om Covid-19? Ring det nationella telefonnummret 113 13 som besvaras dyget runt.

 

Provtagning covid -19

Pågående infektion:

Vi har drop in för provtagning av pågående infektion måndag, onsdag och fredag kl 13-14. Provtagningen äger rum i ett tält vid parkeringsplatsen, så du kommer inte in till receptionen.

Du ska ha haft pågående symtom av misstänkt Covid-19 i minst 24 timmar.

Enligt rutin fr VGR, daterad 200902, så provtas barn från förskoleklass och uppåt på samma indikation som vuxna. 

Provtagning med behov av intyg: Detta klassas som hälsovård och vi hänvisar vidare till privata mottagningar för detta.

Antikroppstest:

Du som vill veta om du haft Covid-19 infektion och har antikroppar mot Covid-19 kommer att kunna testa dig hos oss. Provet som tas är ett blodprov och tidsbokning för provtagning sker via länk här på hemsidan. Egenavgift för testning är 160 kr och denna ingår inte i högkostnadsskyddet, då det klassas som hälsovård.

I slutet av v 38 kommer vi att erbjuda testning erbjuda bokningsbara tider för personal inom kommunal hälso- och sjukvård eller regionfinansierade verksamheter samt brukare i särskilt boende och hemtjänst. Serologisk testning för personal i särskilt känsliga verksamheter är avgiftsfri. Avgiftsfriheten gäller för hälso- och sjukvårdspersonal, personal inom omsorg, brukare i särskilt boende och hemtjänst.

Från vecka 40 kommer allmänheten att erbjudas testning.

För att ta provet ska du ha varit fri från symtom som överensstämmer med
covid-19 i minst tre veckor.

Provtagningen erbjuds för personer över 18 år, enligt rutin från Västra Götalandsregionen, 200911.

Antikroppspåvisning är normalt sett av begränsat värde hos personer där det finns ett
positivt PCR-svar som innebär att personen haft konstaterad covid-19

På medicinsk indikation efter läkarbedömning
kan provtagning ske även för barn och ungdom under 18 år 

Provsvar: skickas ut via PTJ24 (vilket innebär att du får ett sms med en länk till svaret). Det kan dröja upp till en vecka innan provsvaret kommer.

Behover du ett intyg som styrker ditt resultat, så är det en tillkommande avgift på det, enligt Patientavgiftshandboken. Här finns information om hur du tolkar resultatet.