Våra behandlingar

Undersökning

En förutsättning för god munhälsa är regelbunden och grundlig kontroll. Om karies eller tandlossning upptäcks vid ett tidigt stadium, underlättas den individuellt anpassade behandlingen.

Som rutin kallar vi patienterna för kontroll en gång per år, i förekommande fall oftare efter behov och överenskommelse. Det är viktigt att få en behandlingsplan efter dina förutsättningar.

Fyllningar

Fyllnadsmaterial som används idag ger ett mycket gott estetiskt och funktionellt resultat.
Mindre lagningar kan göras i composite (plast), men behövs det göras en större lagning rekommenderar vi ett inlägg i porslin eller guld, för bättre anatomi och hållbarhet.

Rotbehandling

En utveckling inom området har skett successivt genom åren, vi håller oss alltid uppdaterade med kurser och dylikt för att kunna erbjuda patienten den bästa möjliga behandlingen. Fråga oss gärna om du har ytterligare frågor eller funderingar.

Tandkronor/broar

Med stor erfarenhet av protetik genom åren kan vi erbjuda allt från singel/enstaka kronor till större broar, oftast tillverkade i metallkeramik/keramik som är både estetiskt, funktionellt och hållbart. Du är välkommen att kontakta oss för mer information och ett terapi- och kostnadsförslag som är anpassat för just Dina behov och önskemål.

Proteser/delproteser

Vi gör även avtagbara elproteser för att ersätta total tandförlust, och partial- (del)proteser för ersättning av tandluckor

Tandblekning

Långvarig tandblekning kan vara ett smart val för de som vill få avsevärt vitare tänder samt för de som vill "fräscha upp" sitt leende. Före påbörjad behandling avgör alltid tandläkare eller tandhygienist om behandling är lämplig. Vi använder oss av ett säkert och väldokumenterat/ beprövat blekningspreparat som bleker tänderna utan att strukturen på tanden påverkas.

Tandvårdsrädsla?

Många upplever ett obehag inför tandläkarbesök. Vi är vana vid att möta och ta hand om dig som är tandvårdsrädd. Berätta gärna om din oro redan när du bokar, så kan vi sätta av en lite längre tid för ditt besök.

Akuttandvård

Vi på Kävlinge Tandvård har alltid tid för dig som behöver hjälp. Vi erbjuder alla former av akut tandvård - ring oss så får du tid så snart som möjligt.

 

PRISER

Från 1 juli 2008 gäller nya regler för ersättning/stöd från Försäkringskassan.
Från och med 1 januari det år man fyller 20 år omfattas man av Statens tandvårdsstöd.

Det statliga tandvårdsstödet består av två stödformer:

  • Ett allmänt tandvårdsbidrag
  • Ett skydd mot höga kostnader

Allmänt tandvårdsbidrag (ATB)

Du får ett tandvårdsbidrag i form av ett tillgodohavande hos Försäkringskassan.
Storleken på bidraget varierar med åldern och du kan använda det som delbetalning för tandvård hos valfri tandläkare eller tandhygienist.

  • Är du 20-29 år är tandvårdsbidraget 300 kr/år
  • Är du 30-74 år är tandvårdsbidraget 150 kr/år
  • Är du 75+ är tandvårdsbidraget 300 kr/år

Du har pengarna tillgodo den 1 juli varje år och kan spara dem i högst två år för betalning av tandvård. Försäkringskassan håller reda på hur mycket du har kvar.

I tandvårdsstödet finns ett högkostnadsskydd som innebär att du vid större behandlingar bara behöver betala en del av kostnaden själv.
Försäkringskassan betalar ersättning för resten av kostnaderna direkt till din tandläkare.

Ersättningen beräknas utifrån ett referenspris

För varje tandvårdsåtgärd som ingår i högkostnads­ skyddet finns ett fast pris som är bestämt av staten. Det kallas referenspris, och det är det priset som ersättningen till dig beräknas utifrån. I referens­ priset ingår också kostnader för material.
Referenspriset ska spegla vad en tandvårdsåtgärd beräknas kosta. Men tandläkarna är inte bundna av referenspriset. De kan välja att ta ut ett pris som är högre eller lägre.
Om din tandläkare tar ut ett högre pris än referenspriset för en åtgärd betalar Försäkringskassan ändå bara ut ersättning som motsvarar referenspriset. Om tandläkaren tar ut ett lägre pris beräknas ersättningen däremot inte efter referens­ priset, utan efter det pris som du faktiskt betalar
Syftet med referenspriset är att undvika att tandläkarna höjer sina priser när ersättningen från Försäkringskassan höjs.
Referenspriserna ska också fungera som ett slags jämförpriser.

Hur fungerar högkostnadsskyddet?

Du står själv för tandvårdskostnader som har ett referenspris på upp till 3000 kr. Sedan får du ersättning för

  • 50 procent av kostnader med ett referenspris mellan 3000 och15000 kr
  • 85 procent av kostnader med ett referenspris som överstiger 15000 kr

Det är viktigt att hela tiden komma ihåg att kost­naden beräknas utifrån referenspriset.
Om din tandläkares pris är högre får du själv betala mellanskillnaden.
För mer information om försäkringen gå till Försäkringskassans hemsida
Till prislistan

Garantier

Vi lämnar ett års garanti på avtagbar protetik och två år på fast tandburen protetik.
Behovet av omgörning måste vara objektiv.
När patient så önskar, lämnas intyg om material som används vid protetiska arbeten och vid fyllningar.

Betalningssätt

Vi är glada om du betalar med betalkort eller kontant efter varje besök.
Du kan också välja att delbetala  i din egen takt genom  Tandvårdskontot 
Om detta ansöker du här

Ändra en bokad tid

Vill du ändra en tid, är det viktigt att du ringer oss så fort som möjligt på telefon
046-73 54 50, så kan vi erbjuda dig en ny tid för besök.


Vid akuta besvär när mottagningen är stängd
Ring 070-640 06 82