kvinna sittandes på berg

Besöket

Vid ditt första besök går vi igenom vilka besvär som är mest aktuella för dig i dagsläget, vi går även igenom om det är vissa besvär som funnits med dig under en längre tid. Vi försöker tillsammans uttröna vilka mål du har med behandlingen samt vad som är möjligt utifrån den situationen du befinner dig i.

Vanligtvis träffas vi sedan vid 5 tillfällen för att du skall kunna bekanta dig med denna behandlingsinrikting. Därefter kommer vi överens om det är aktuellt med en längre behandlingsperiod. Behandlingen kan sedan ske både individuellt och/eller i grupp.