Inför besöket

Du behöver ingen remiss för att söka fysioterapeut/sjukgymnast. Mottagningen är ansluten till Hälso- och sjukvården i Västra Götalandsregionen.

Ditt besök kostar 100 kronor och är frikortsgrundande. Frikort får du när du betalat 1150 kronor för läkarbesök och sjukvårdande behandling, bland annat fysioterapi, inom den offentliga vården.

Om du är tvungen att avboka ditt besök måste du göra det senast 24 timmar innan. Återbud senare än 24 timmar och uteblivet besök debiteras med 100 kr exklusive fakturaavgift även om du har frikort, enligt Västra Götalandsregionens regler.

Vänligen ta hänsyn till detta så att personer som är i behov av en tid snabbt kan erbjudas detta. Nästa gång kanske det är du som är i behov av att få en snabb tid.

Det går bra att avboka via telefonsvararen eller e-post, dygnet runt.

Telefon: 0707-705914
E-post: info.kmtgbg@ptj.se