Nyheter

Telefonkontakt

Vi har senaste veckorna upplevt att många samtal som ligger i vårt telefonsystem inte går att nå på utsatt tid. Oftast är telefonen avstängd eller så tutar det upptaget. Vi gör alltid flera försök att nå er när ni ringer till oss och får en uppringningstid.
Problemet ligger hos mottagaren som oftast har råkat spärra vårt telefonnummer eller har spärr mot SPAM där vi i vissa telefoner verkar hamna när vi ringer från vår växel.
Så om du inte blivit uppringd på din utsatta tid, kontrollera inställningarna i din telefon. Vi gör också alltid en anteckning i din journal att vi försökt nå dig, förutsatt att du knappat in ditt personnummer.
Kom ihåg att det även går bra att kontakta oss genom 1177 mina vårdkontakter.

Influensavaccinering

Den 2022-11-08 startar vaccinering mot årets säsongsinfluensa för prioriterade grupper (personer >65år, medicinska riskgrupper, hushållskontakter till personer med kraftigt nedsatt immunförsvar samt vårdpersonal). Från den 2022-12-05 kan icke-prioriterade grupper boka tid för vaccinering.
All vaccinering kommer att ske vid Regionens vaccinationslokaler eller vaccinationsbyråer, i Knivsta finns Raststället. Bokning sker via 1177.se från den 2022-11-01. Mer information kommer att komma inom kort på 1177.se.

Vi stöttar de drabbade i Ukraina genom att skicka 10.000 kr till Sverige för UNHCR insamlingsstiftelsen.

Har ni funderingar gällande Covid-19-vaccin via Regionen, kan ni ringa till 018-617 45 40 för vidare information.

Tillfrisknandebevis Covid-19

För att begära ett tillfrisknandebevis i Uppsala län kan du logga in på e-tjänsten Ansökan om tillfrisknandebevis för covid-19.

Om du inte har möjlighet att använda e-tjänsten kan du ringa telefonnummer 018-611 00 00 för att få hjälp med att få tillfrisknandebevis.

Region Uppsala skickar sedan en begäran till E-hälsomyndigheten som skapar ett covidbevis på tillfrisknande.

Det går inte att få covidbevis för tillfrisknande genom att kontakta vården på andra sätt.

Tillfrisknandebevis gäller inte som alternativ till vaccinationsbevis för att få komma in på vissa tillställningar och sammankomster.

Läs mer om tillfrisknandebevis på E-hälsomyndighetens webbplats.

Mindfulness-kurs för nybörjare

Intresserade kan anmäla sig via telefon, 018-617 68 70. Det är/blir en mindre grupp på max 5 deltagare. Nya kurser startar under hösten 2022.

Innehåll: kroppsskanning, våra fem sinnen, andning och mindfulness-yoga.

Varmt välkomna!


Patientenkäten

Nationella patientenkäten visar att Knivsta läkargrupp ligger på första plats i Uppsala län när man mäter besök till olika yrkeskategorier på vårdcentralen. SKR redovisar offentligt på sin hemsida besök till läkare och även då ligger vi bland de bästa vårdcentralerna.

Klicka här för att ta del av resultatet.

Vi är mycket glada för fortsatt förtroende från våra patienter. Stort tack!

Personal – Nyheter

Vi hälsar BVC-sköterska Sara Kanjou välkommen till oss!

Vi hälsar AT-läkare Ida Sköldegen välkommen till oss! Hon börjar arbeta den 1/9 och stannar hos oss i sex månader.


Tidskapsel

Jag fick i december 2021, ett uppdrag av min hyresvärd, att lämna ett bidrag om vår verksamhet till en tidskapsel. Området Walloxen i Knivsta, Margaretahemmet, skulle ingå i ett projekt där alla som verkar i området kunde delta och lämna material inför framtiden. Allt material skulle sedan låsas in i en tidskapsel som kommer att öppnas om 100 år av Uppsala universitet. Jag valde då att skriva denna bok.

Jag ville ge exempel på och berätta om det sätt vi bedriver primärvård år 2021. Detta inför framtiden när man om 100 år öppnar denna tidskapsel och kan blicka tillbaka på hur sjukvården bedrevs förr. Jag ville också lyfta fram estetik som en läkande kraft.
Min personal blev tillfrågad och flera medarbetar har lämnat bidrag med beskrivningar av sitt arbete. Min kollega, Anna Yu, har tagit de flesta bilderna och jag har själv skrivit samt redigerat boken. Det känns roligt att denna bok framöver kan bidra i forskningen om hur vi bedrev sjukvård under vår tid. Jag är glad att boken på ett illustrativt sätt beskriver primärvården och det arbete vi gör på en vårdcentral. En dokumentation av vårt viktiga arbete inom primärvården, vilket jag önskar sprida.

Boken finns tillgänglig i väntrummet för den som vill titta i den.

Monika Leissner
Verksamhetschef

Suicidpreventionsföreläsningar - Våga fråga!

Knivsta Läkargrupp bjuder in till föreläsningar om att förebygga självmord – en del i Region Uppsalas suicidpreventiva arbete. På uppdrag av Region Uppsala pågår under 2021/2022 ett arbete hos oss på Knivsta Läkargrupp med syfte att förebygga självmord. Fokus ligger på att hjälpa fler att våga fråga när man befarar att någon i ens närhet kan ha självmordstankar, något som kan rädda liv. Som en del i arbetet har vi samlat viktig information i en broschyr som vi varmt uppmuntrar dig att läsa och dela vidare. Den finns hos alla våra medarbetare, i väntrummen samt att läsa här som pdf (länk). Under sena hösten erbjuder vi även föreläsningar som riktar sig till dig som är anhörig till någon som mår dåligt. Vi pratar om självmordstankar och självmord i Sverige samt viktiga varningssignaler att vara uppmärksam på som anhörig. Fokus ligger även på att våga fråga om självmordstankar vilket ofta kan kännas svårt.

Föreläsningarna ges uppdelade i två serier för dig som är:
Anhörig till vuxen och anhörig till barn/ungdom. 

Tid och plats: 15.30 i stora väntrummet på övre plan
Föreläsare: PTP-psykolog David Roos
Kostnad: som vid ett vanligt besök, frikort gäller

Nya datum kommer under hösten 2022.

Föreläsningarna ges i par och vi rekommenderar deltagande vid båda tillfällena om du kan. Anmälan sker via receptionen, telefon, mail eller genom att du meddelar ditt intresse hos någon i personalen. Vi sitter på säkert avstånd ifrån varandra, antal platser är därför begränsade. Drop in är möjligt i mån av plats. Du som oroar dig för någon i din närhet är även välkommen att boka tid hos psykolog eller kurator för stöd eller rådgivning.

Ombyggnation hösten 2020 – december 2021

Vi är så glada att vi nu har fått större lokaler på Margaretahemmet. Vi har förutom våningsplan 1, nu även 7 rum på bottenvåningen med ingång ifrån sidan/gaveln av huset. Där har vi barnavårdscentral, kurator, psykolog och fysioterapeut/sjukgymnast. Man kan anmäla sig och betala vid en ankomstterminal som finns på nedervåningen, men vill man anmäla sig som vanligt går det bra att anmäla sig på våning 1. Vår hiss finns kvar vid tidigare ingång på baksidan av huset.

Ombyggnationen fortsätter i området så parkeringssituationen är litet knepig. Det finns en plats för rörelsehindrade på baksidan av huset vid vår ingång och om man skall till tältet för
läkarundersökning kan man tillfälligt parkera där, annars sker parkering framför huset eller nere vid den stora parkeringsplatsen i början av området.

Parkering

Parkeringsplatser finns på framsidan av huset och är uppmärkta med Knivsta Läkargrupp. Dessa platser är till för besökare till oss. Det finns även en handikapparkering på baksidan av huset, nära entrén.

Knivsta Läkargrupp har kontinuerligt samtal med hyresvärden för att efterfråga att det finns tillräckligt med platser.

Vi rekommenderar att besökare är ute i extra god tid för att hitta en parkeringsplats. Om samtliga är upptagna intill huset finns även den stora parkeringen nere vid vägen.

Verksamheten

Knivsta Läkargrupp håller verksamheten igång under byggtiden.

Renovering av byggnad och stammar kommer att ske i huset. Vi vill i förväg be våra besökare om ursäkt för de olägenheter som kan uppstå under renoveringen! Vi hoppas på er förståelse.

Corona – rutiner vid symtom

Avstå besök på mottagningen. Knivsta läkargrupp, Praktikertjänst, arbetar enligt Folkhälsomyndighetens och smittskyddsenhetens rekommendationer och riktlinjer.

För kontinuerlig uppdatering/information rörande Coronaviruset/Covid-19 vänligen se Folkhälsomyndighetens hemsida:

https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/kontakta-oss/

När du har luftvägssymtom är det av allra största vikt att du avstå besök inne på mottagningen!

Känner du oro eller har funderingar kring Coronaviruset ska du ringa 113 13. Är du sjuk och misstänker att du själv att du har blivit drabbad av Coronavirus måste du ringa 1177.


Av- eller ombokning av besök

Ring mottagningssköterska på telefon 018 – 617 68 70.

Vid lindriga symtom rekommenderar vi att du ombokar ditt besök till videobesök.

Besök via videolänk

För att genomföra ett besök via videolänk behöver du ladda hem "Min hälsa-appen".

Du hittar instruktioner för hur du gör via 1177.se.

Istället för att komma till mottagningen kommer du då logga in i appen. Du får sedan vänta i appens "väntrum" tills din behandlare startar igång besöket.

Pågående behandlingar – rutin vid lindriga symtom

Om du har pågående behandling hos läkare, sjuksköterska, psykolog, kurator, sjukgymnast eller dietist rekommenderar vi att du, vid lindriga symtom på Corona, ombokar planerat besök till videobesök.

Så snart du erfar att du har symtom och behöver avstå besök på mottagningen, ring mottagningssköterska och lämna meddelande att du istället önskar ett videobesök. Det går bra att lämna besked via telefonsvarare.