Nyheter

Sommar-nyheter

Vi håller öppet som vanligt i sommar, dock behöver alla besök bokas, så även provtagningsbesök. Vi har ingen drop-in på grund av Covid-19/Corona. Välkomna att höra av er på telefon 018-617 68 70 för bokning.

På grund av Covid-19/Corona kan det vara något längre väntetider än vanligt - vi hoppas på er förståelse.

Knivsta läkargrupp, Praktikertjänst, arbetar enligt Folkhälsomyndighetens och smittskyddsenhetens rekommendationer och riktlinjer

Vi har bara bokade besök på vårdcentralen till läkare, sjuksköterska, provtagning, vaccination, sjukgymnast, dietist, psykolog, kurator och BVC. Vi har ingen drop in. Man kan även boka ett digitalt besök som sker via telefon och dator. De som bokas skall vara fria ifrån luftvägssymtom för att komma in på vårdcentralen. De patienter som uppvisar några som helst luftvägssymtom bokas utanför vårdcentralen där vi tar emot i ett yttre undersökningsrum som är skyddat av ett tält med trägolv och värme. När vi tar prover på dessa patienter eller undersöker dem så använder vi full skyddsutrustning enligt riktlinjer med munskydd, visir och täckande förkläde samt handskar. Personal som arbetar är noga med att inte gå till arbetet om de uppvisar några luftvägssymtom så man arbetar bara om man känner sig frisk. Detta enligt riktlinjer ifrån myndigheter.

Ta hand om er önskar personalen på Knivsta läkargrupp via Monika Leissner verksamhetschef

Information om Corona

❗️Information om Covid-19, Coronavirus! ❗️ Pga rådande läge i landet har flera vårdcentraler valt att ta bort möjligheten för drop-in. Detta gäller även Knivsta Läkargrupp. Ingen patient är välkommen in om man inte har en bokad tid på mottagningen. För att minska smittspridning av Covid-19 har vi fr o m den 16 april, 2020, pausat vår drop-in för provtagning gällande patienter som kommer med remiss från t ex Akademiska sjukhuset eller andra vårdenheter. Ni måste ringa till våra sjuksköterskor på tfn 018-6176870 för samtal om hälsotillstånd innan och boka tid för provtagning.

Känner du oro eller har funderingar kring Coronaviruset ska du ringa 113 13. Är du sjuk och misstänker att du själv att du har blivit drabbad av Coronavirus måste du ringa 1177.


Vi utför ingen provtagning för Coronavirus!

För kontinuerlig uppdatering/information rörande Coronaviruset/Covid-19 vänligen se Folkhälsomyndighetens hemsida: https://www.folkhalsomyndigheten.se/om-folkhalsomyndigheten/kontakta-oss/

OBS! Under dessa corona-tider har vi ingen drop-in hos sjuksköterskor, för provtagning eller för vaccinering. Allt måste bokas via telefon på nummer 018-6176870.

 
Personal

Vi hälsar AT-läkare Tobias Silfverswärd välkommen till oss. Tobias började hos oss igår den 2020-03-30 och kommer att vara här i ett halvår. Tobias kommer närmast från Akademiska sjukhuset, Uppsala.


Utmaningar för Knivsta Läkargrupp, både Covid-19 och uppsagt hyreskontrakt

Svåra tider råder i samhället i Sverige och världen just nu. Virusinfektionen Covid-19 sprider smitta och påverkar vårt samhälle på många sätt; hälsa, arbete, studier, ekonomi, sociala relationer och kontakter. Sjukvården är ansträngd och vi får dagligen prioritera samt omstrukturera.

Vi är tacksamma, att ni som patienter respekterar alla råd såsom att stanna hemma, och inte besöka vård eller andra offentliga platser när ni är infekterade. Vi fortsätter att hålla öppet och arbetar utifrån folkhälsomyndigheten och smittskyddsenhetens riktlinjer. Det innebär att vi har stängt vår drop-in-mottagning till både läkare och sköterskor. Det går bra att ringa för hälsoråd och för att boka tid. Vi har också pausat all gruppverksamhet; artros, BVC, träning, mindfulness, stress och diabetes.

Det är dock inte bara Covid-19 som påverkat oss negativt på Knivsta Läkargrupp. Vår hyresvärd Sisyfos planerar annan verksamhet i området, nu då Knivsta kommun har ändrat detaljplanen så att en förändring i området är möjlig. Det privata företaget Sisyfos kommer att bygga och sälja samt hyra ut i området. Den nya skolan som planeras i området är självklart något positivt för kommunen. Tyvärr kommer vi inte att få vara kvar i våra nuvarande lokaler p g a förändringarna som nu sker.

Den ersättningslokal som erbjudits oss, av vår hyresvärd, har vi bedömt som ej ändamålsenlig för vår verksamhet. I den erbjudna lokalen var det tidigare en röntgenklinik för cancerbehandling med tjocka betongväggar och få fönster. Den fungerar mindre bra som vårdcentral. Vi har tyvärr inte fått något annat erbjudande och Sisyfos, vår hyresvärd, har nu sagt upp vårt hyreskontrakt.

Vårt  nuvarande hyreskontrakt löper fram till september år 2021 så vi har tid på oss att hitta nya lokaler. Diskussioner pågår med andra privata hyresvärdar och med kommunen som också är informerad om vår lokalsituation. Även Uppsala läns landsting, som vi har vårdavtal med, vill gärna att vi fortsätter vår verksamhet i andra lokaler liksom Praktikertjänst, vår huvudman.

Vi fortsätter alltså som vanligt fram till september år 2021 i nuvarande lokaler på Margaretahemmet samtidigt som vi söker nya lokaler i Knivsta. vi önskar och har som målsättning att fortsätta bedriva god sjukvård i närområdet, Knivsta kommun, för alla våra patienter. Ni kommer att få mer information så fort vi har besked att ge. / Verksamhetschef och specialistläkare Monika Leissner


Provtagning på laboratoriet

Vi ser gärna att äldre personer kommer för provtagning från kl.08.00 på morgonen och  yngre personer litet senare på förmiddagen för att begränsa att unga och gamla är på mottagningen samtidigt, tack för visad hänsyn och förståelse!
 

Laboratoriet

Under hösten utökar vi på tisdagar våra öppettider på morgonen för lab! Detta gäller endast ordinerad provtagning av läkare. Vi gör detta på prov med början tisdagen den 1 oktober, det vill säga att vi slår upp portarna redan klockan 07.15! Observera att detta endast gäller lab!! Alla andra ärenden får som vanligt vänta till kl 08:00.


Tidsbokning via 1177


Nu går det att boka tid till sjukgymnast/fysioterapeut, dietist samt till sjuksköterskor/undersköterskor via 1177! Till sjuksköterskor/undersköterskor kan man boka tid för blodtrycksmätning, stygntagning och öronspolning. Välkomna!

Mindfulness-grupp

Välkommen att boka tid för mindfulness! Bokning sker via telefon på tfn 018-617 68 70!

Stresshantering

Nya tillfällen kommer till hösten 2020!

Patientenkäten - 3:e plats i region Uppsala och 15:e plats i hela Sverige!

Vi tackar våra patienter för fortsatt högt förtroende! Knivsta läkargrupp visar åter toppresultat i SKR nationella patientenkät som genomfördes hösten 2019!

Våra patienter uppger till 93,1% som helhet att dom är nöjda med Knivsta läkargrupp! Detta skall jämföras med snittet för Uppsalas läns drygt 41 vårdcentraler vilket ligger på 81%. 

Faktorer som man har kartlagt via slumpvis utvalda patienter berör primärvårdens förmåga att erbjuda helhetsintryck, emotionellt stöd, delaktighet, respekt, kontinuitet, information och tillgänglighet.

Vi är mycket glada att våra patienter ger oss så fin feedback och vi jobbar fortsatt aktivt med att erbjuda en god primärvård till våra patienter!

Vänligen klicka på bifogad länk för att se Knivsta Läkargrupps resultat. 

För ytterligare information gällande SKR:s patientenkät, vänligen klicka på bifogad länk.

Lokaler

Vi har renoverat mottagningen med nya ytskikt, nytt sjuksköterskerum samt nya möbler. Allt för en så trivsam och funktionell miljö för våra patienter samt medarbetare, detta då vi har hyreskontrakt förlängt till och med september 2021!


Träning under handledning av fysioterapeut/sjukgymnast i träningslokal

För att ta del av ovan nämnda kan du boka tid till någon av våra fysioterapeut/sjukgymnast som ordnar tid på tisdagseftermiddagar i träningslokal. För frågor vänligen ring vår sjuksköterska.

Artrosskola

Vår sjukgymnast har börjat med artrosskola fr o m i höst. Boka en tid hos henne och du delas sedan in i grupp som passar. Det gäller artros i höft och knä.

Vill du lära dig mer om hur du kan påverka din hälsa?

Knivsta Läkargrupp välkomnar dig till en kostnadsfri informationsträff om hur du kan påverka din hälsa. Anmälan gör i receptionen på Knivsta Läkargrupp eller per telefon. När vi har tillräckligt många anmälda till detta återkommer vi med datum.

Rökavvänjning/alkoholavvänjning

Vi kan härmed erbjuda akupunktur mot rök- och alkoholberoende. Detta utförs av distriktsläkare Anna Yu, enligt NADA-metoden som tillämpas på bl a Karolinska sjukhuset och Akademiska sjukhuset. Även dietist Karin Jonsson tar emot patienter för rökavvänjning.

Sköterska Linda Astner och dietist Karin Jonsson, som båda är diplomerade tobaksavvänjare, tar också emot patienter på enskilda motiverande samtal för rökavvänjning. Tid för detta bokas per telefon via våra sjuksköterskor.