Våra BVC, Distrikt- och sjuksköterskor

Vid frågor kontakta oss på telefon 018-617 68 70.

Distriktssköterska

Catarina Liljeqvist har ansvar för BVC, men kommer även att arbeta som mottagningssköterska från och med hösten 2018. Läkarbesök på BVC sker av Monika Leissner.

Mottagningssköterska

Vår mottagningssköterska heter Linda Astner. Hon har bland annat telefonrådgivning, drop-in till sköterska, vaccinering. Linda är även diplomerad rökavvänjare för dig som vill sluta röka. Linda Astner är också utbildad diabetessköterska.

Katarina Lambrou, sjuksköterska, arbetar som mottagningssköterska.

Linnéa Friberg, 
undersköterska, arbetar på mottagningen, i receptionen och på laboratoriet.

Ann Lundqvist arbetar som mottagningssköterska och har bland annat hand om drop-in-bsök samt telefonrådgivning.

Drop-in till sköterska

  • Lättare akuta skador
  • Lättare akuta infektioner
  • Bedömning av sår och utslag, omläggning
  • Ta bort stygn
  • EKG
  • Receptförnyelse och tidsbokning via sköterska