Priser

Här nedan hittar du en lista över våra priser.

Gäller från och med 2015-07-01

  • Barn och ungdom ej fyllda 20 år har avgiftsfri sjukvård.
  • Särskild taxa gäller för vissa intyg, friskvård och hälsokontroller.
  • Uteblivet besök debiteras med 300 Kr + faktureringsavgift.*

Prislista

Öppenvård

Läkarbesök primärvård 200 kronor
Läkarbesök specialistvård 350 kronor
Sterilisering på icke medicinsk grund (ingår inte i högkostnadsskyddet) 1300 kronor

Tilläggsavgifter

Tillägg för läkares hembesök 50 kronor
Tillägg för besök hos läkare under jourtid 50 kronor
Telefonrådgivning som föranleder läkarinsats, t ex recept 100 kronor

Sjukvårdande behandling (t ex hos sjukgymnast, distriktssköterska)

Individuell 150 kronor
Tillägg för hembesök 50 kronor
Grupp (gymnastiksal, bassäng) 100 kronor

Röntgen

Inför/efter besök 150 kronor
Vid akutbesök 0 kronor

Provtagning

Inför/i samband med läkarbesök 0 kronor
För kontroll 150 kronor

Riktad hälsoundersökning

Cellprov (upp till 64 års ålder, därefter 380 kr) 0 kronor

Hjälpmedelsavgift

Per utlämnat hjälpmedel 150 kronor

Sent avbokat eller uteblivet besök*

gäller samtliga besök, fakturaavgift tillkommer 300 kronor + fakturaavgift

Faktureringsavgift

Vid uteblivet besök* 50 kronor
Till utlandet (även akutbesök och sluten vård) 200 kronor

Sluten vård (avgift per dygn)

Barn och ungdom ej fyllda 20 år 0 kronor
Personer 20 år och äldre 100 kronor

Tilläggstext

*Gäller även besök som annars är kostnadsfria, t ex innehavare av frikort eller barn under 20 år fyllda. Med sen avbokning avses avbokning senare än 24 timmar före utsatt besökstid. Vänligen ring vår telefonsvarare för återbud, den nås dygnet runt.

 

Högkostnadsskydd

Taket för högkostnadsskyddet är 1 150 kr.