Covid-19

OBS! Nedanstående information ändras fortlöpande.

Information om Covid-vaccination
För aktuell information om vaccination läs mer på 1177.

 ------------------------------------------------------------

Prioriteringsordning för vaccinering
Se info på Folkhälsomyndighetens hemsida.

Barn
Enligt nu gällande direktiv rekommenderas 12 år och äldre (födda 2006 eller tidigare) att vaccineras.


Gravid eller ammande
Du som är gravid se info Folkhälsomyndigheten.
Du som ammar kan vaccineras.

Blodförtunnande medicin
Vad som gäller vid behandling med Waran eller annan blodförtunnade medicin (NOAK) kan du läsa här.

Vad kostar vaccineringen?
Vaccinering mot covid-19 är kostnadsfri.

Jag har redan haft covid-19. Ska jag vaccinera mig?
Vi rekommenderar vaccination även efter genomgången infektion och till den som har antikroppar.

Biverkningar?
Du kan bli öm på stickstället i armen, känna dig trött och få huvudvärk efter att du har fått vaccinet. Du kan också känna dig frusen, få lite feber eller ont i lederna och musklerna.

Besvären kommer ofta inom det första dygnet efter vaccinationen. Besvären är oftast lindriga och brukar gå över inom några dagar.

Om du får feber efter vaccination kan du inte utesluta att du är sjuk utan behöver provta dig för covid-19.

Varför ska jag vaccinera mig?
- För att skydda dig och andra.
- För att undvika att bli allvarligt sjuk.
- För att minska smittan i samhället
- Skydda dem som är extra sårbara.
- Vaccin är ett viktigt verktyg för att kunna bromsa smittan.

Mer info finns också via 1177 och Folkhälsomyndigheten.

Info angående provtagning för covid-19

Från och med den 31 mars 2021 är det inte längre möjligt att boka antikroppstester i Stockholms län för att se om man tidigare har haft covid-19. 

Begränsad provtagning om du är sjuk och vill provta dig för pågående covid-19.
Se senaste info på 1177.

Bor du med någon som fått covid-19?
Du behöver inte stanna hemma om du är symtomfri.
Stanna hemma om du blir sjuk och tills du känner dig frisk igen.

Mer info om på 1177 eller Region Stockholms hemsida. 

För att undvika smittspridning undanber vi att man kommer drop-in för bokningar eller besök. Kontakta oss via Mitt PTJ eller telefon när du behöver vård!