Vårdnivå - akut, närakut, vårdcentral, sjukhusvård eller annan specialistvård?

Vårdcentralen tar emot alla besvär som inte är akut livshotande.
Vid akut livshotande tillstånd och fara för livet. Ring 112.

 • Vi tar emot både vuxna och barn (från 3 månaders ålder)

 • Du kan oftast få akut tid samma dag

 • Vissa dagar och tider har vi drop-in till sjuksköterskor

Hos oss arbetar läkare och sköterskor specialiserade inom allmänmedicin och primärvård.

Specialister i allmänmedicin (husläkare) har lång erfarenhet och breda kunskaper om de flesta sjukdomar, hälsoproblem och hur de ska behandlas. Du får således en kvalificerad bedömning, utredning och behandling på vårdcentralen för de flesta sjukdomar och besvär.

Vi tar emot lättare akuta besvär (som närakuten)

 • Första bedömning vid misstänkt benbrott/fraktur. Eventuellt remiss för röntgen (Röntgen Nacka ligger nära oss på Nacka Närsjukhus i Ektorp)
 • Misstänkt pigluxation eller axelluxation
 • Akut ryggskott
 • Hälta hos barn
 • Akuta allergiska problem och utslag
 • Lättare andningsbesvär inkl. krupp
 • Infektioner såsom halsfluss, lunginflammation, öroninflammation, ögoninflammation, bihåleinflammation, urinvägsinfektion, borrelia, hund- eller kattbett, hud- och sårinfektioner
 • Röda ögon
 • Näsblödning
 • Yrsel
 • Huvudvärk (OBS! vid urakut debut och svår värk sök akutmottagning)
 • Ont i magen
 • Urinstämma eller problem med kateter

Vi utför mindre kirurgi

 • Sårskador
 • Nevus (födelsemärken)
 • Aterom (talgkörtlar) eller abscesser (bölder)
 • Nageltrång
 • Främmande kropp
 • Ledinjektion med kortison

Första linjens psykiatri på Vårdcentralen vid psykisk ohälsa 

 • Kris, sorg, nedstämdhet/depression, oro/ångest, utmattning och sömnproblem
 • Riskbruk av alkohol eller andra substanser
 • Vi erbjuder läkarbedömning, ev. medicinering och samtal
 • Vi har KBT-utbildad psykoterapeut och psykolog med korta väntetider

Vi hjälper dig även med

 • Årskontroll av kroniska sjukdomar exempelvis diabetes, hypertoni (högt blodtryck), astma, KOL (kronisk obstruktiv lungsjukdom), hjärtsvikt, förmaksflimmer med blodförtunnande (waran eller NOAK) och hypotyreos (underfunktion i sköldkörteln). 
 • Minnesutredning
 • Bedömning av rörelseapparaten vid smärta från leder och muskler. Vi har kontakt och samarbete med Danvik Rehab och Kiropraktik (Danviken / Henriksdal).
 • Bedömning av arbetsförmåga och sjukskrivning
 • Intyg för körkort, färdtjänst, inställd resa, VAB etc.
 • Recept och FaR (fysisk aktivitet på recept)

Behöver du annan vård som vi på vårdcentralen inte kan erbjuda, skickas en remiss till rätt klinik.