Patient- och datasäkerhet

Kan jag känna mig trygg med att göra mitt läkarbesök digitalt hos min vårdcentral (Praktikertjänst)?

Våra läkare tar fullt ansvar för din behandling, precis som när du besöker vårdcentralen. Om läkaren bedömer att du behöver ett fysiskt besök får du hjälp med att boka tid på vårdcentralen. Via vår nya tjänst vill ge dig som patient större frihet och ökad tillgänglighet till samma kvalitativa vård som du får när du fysiskt besöker din vårdcentral inom Praktikertjänst.

Hur får jag tillgång till min journal?

Ditt besök journalförs på samma sätt som vid ett fysiskt besök. Vänd dig till din vårdcentral för att få ett utdrag av din journal.

Vem kan läsa min journal?

Din journal omfattas av tystnadsplikt och vi följer alla lagar och regler för vårdgivare i Sverige. Endast behörig personal som behöver ha tillgång till dina uppgifter för att utföra sitt vårdarbete har tillåtelse att läsa din journal. Om du vill ha en journalutskrift, loggutdrag, spärra din journal eller journalutdrag kontaktar du vårdcentralen.