Kuratorsmottagning

Ibland kan vi hamna i svåra livssituationer och då kan vi behöva en professionell person att samtala med så att känslor och upplevelser kan bli hanterbara.

Till kurator kan du komma för:

  • Krisreaktioner
  • Nedstämdhet, lättare depression
  • Oro och ångest
  • Stressrelaterade problem

Lagaholmsklinikens kurator heter Heléne Aronsson Lindquist och är auktoriserad socionom, leg. hälso- och sjukvårdskurator samt leg. psykoterapeut.