Barn- och ungdomstandvård

Barn och ungdomar har rätt till kostnadsfri tandvård till och med det år de fyller 23 år. Från 3 års ålder börjar vi undersöka barnens tänder.

Om barnet har behov av tandställning kommer en specialisttandläkare i tandreglering att hjälpa till kostnadsfritt. Vi har även kontakt med specialisttandläkare i barn- och ungdomstandvård eller andra specialister om det behövs.