Hälsokontroller

För dig som är hälsomedveten och vill investera i din hälsa kan vi erbjuda två olika hälsokontroller; en grundläggande och en utökad. Nedan kan du läsa mer om vad som ingår. Vill du ha en ännu mer utförlig beskrivning är du välkommen att kontakta oss på telefon eller via vår chat.

Grundläggande hälsokontroll – 695 kr:

Med en allmän hälsokontroll får du en god överblick av din hälsa och kan förebygga många vanliga folksjukdomar såsom hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Vi kan också upptäcka allvarliga, men botbara, sjukdomar i tid såsom cancer, diabetes, förmaksflimmer, rubbningar i ämnesomsättningen, vitaminbrist och njursjukdomar. Som tillägg kan vi även inkludera ett prostatatest, PSA*, och ett blodprov som indikerar ifall din alkoholkonsumtion är högre än vad din kropp tål, P-Eth.
Du blir kallad till en undersköterska som tar blodprover, blodtryck och EKG samt beräknar din BMI. Du får också fylla i ett frågeformulär gällande dina levnadsvanor. En läkare gör utifrån testresultaten en medicinsk bedömning och utfärdar ett hälsocertifikat med en rekommenderad handlingsplan, som du går igenom tillsammans med en sköterska en vecka senare, antingen via ett besök eller telefonledes.

Utökad hälsokontroll – 1995 kr:

Med en utökad hälsokontroll får du en väldigt god överblick av din hälsa och kan förebygga många vanliga folksjukdomar såsom hjärtinfarkt, stroke och diabetes. Vi kan också upptäcka allvarliga, men botbara, sjukdomar i tid såsom cancer, diabetes, förmaksflimmer, rubbningar i ämnesomsättningen, vitaminbrist, njur- och leversjukdomar, depression, alkoholöverkonsumtion, malignt melanom och KOL. Som tillägg för män, kan vi också kontrollera testosteronhalten.
Du blir kallad till en undersköterska som tar blod- och urinprover, EKG, blodtryck och lungfunktionsprov samt beräknar ditt BMI. Du får också med dig olika frågeformulär angående din hälsa och dina levnadsvanor som du fyller i och tar med dig till läkaren som du träffar två veckor senare. Läkaren gör en grundlig, kroppslig undersökning på dig och går igenom dina testresultat och utifrån detta görs en medicinsk bedömning. Tillsammans diskuterar ni resultatet och gör upp en eventuell handlingsplan. Som dokumentation utfärdas ett hälsocertifikat som skickas hem till dig.