Cecilia Jansson, Psykoterapeut

KBT-kort / psykoterapi

Läkargruppen erbjuder KBT-kort enligt vårdval psykoterapi för dig med depression, ångest eller stressreaktion. KBT, kognitiv beteendeterapi, är en form av psykologisk behandling som fokuserar på tankar, känslor och beteende. KBT betonar vikten av självhjälp och din egen förmåga att handskas med dina problem. Inom KBT-kort erbjuds du regelbundna besök hos vår psykoterapeut Cecilia. Efter avslutad behandling görs en uppföljning efter 3 månader. För KBT-kort krävs en remiss från din läkare.

Förutom KBT erbjuder läkargruppen stödsamtal och sexualrådgivning.