Planering för Covid-19 vaccinering

Läkargruppen Landskrona har nu vaccinerat alla listade patienter som tillhör fas 1, dvs de med hemsjukvård eller hemtjänst med omvårdnadsbehov och inväntar nu starten av fas 2.   

Fas 2 innefattar personer som är 70 år och äldre samt vuxna med insatser enligt LSS eller med assistansersättning. Fas 2 beräknas starta i februari. Vår ambition är att ringa upp alla listade patienter som är 70 år eller äldre inom de närmaste veckorna och sätta upp de som är intresserade av en Covid-19 vaccination på vår väntelista. Vi börjar med de äldsta. Är du inte listad, eller är orolig att du missat vårt samtal, är du välkommen att kontakta oss per telefon eller digitalt via 1177 eller MittPTJ. Är du uppsatt på vår väntelista, behöver du inte göra något mer. Vi kommer kontakta dig och erbjuda en tid när det är dags. Om några veckor kommer du som är 70 år eller äldre att få ett brev hemskickat där du blir ombedd att boka tid för vaccination. Är du uppsatt på väntelistan, kan du frångå detta brev.

I fas 3 kommer personer som är 18-69 år och tillhör en riskgrupp erbjudas vaccination. Arbetet med att specificera dessa riskgrupper pågår och det är ännu något oklart om alla dessa kommer vaccineras på sin vårdcentral. Du som tror att du tillhör en riskgrupp är välkommen att kontakta oss om du är intresserad av att sättas upp på väntelistan för vaccination. Är du uppsatt på väntelistan kommer du blir kontaktad av oss i samband med att fas 3 inleds. Nedan har vi till din hjälp listat vissa sjukdomar som, förutom stigande ålder, kan öka risken för allvarliga symtom vid Covid-19 infektion. Ju högre upp på listan, desto större riskökning. Vilka riskgrupper som kommer erbjudas vaccination i fas 3 är som sagt ännu ej specificerat.

 • Organtransplantation
 • Blodcancersjukdomar, befintliga och tidigare
 • Neurologiska sjukdomar som lett till påverkad andningsfunktion
 • Fetma (ökad risk med ökad grad av fetma)
 • Diabetes (mindre risk om den är välbehandlad)
 • Aktuell cancerbehandling
 • Kronisk lungsjukdom
 • Stroke/demens
 • Annan immunhämmande sjukdom eller behandling
 • Leversjukdom
 • Nedsatt njurfunktion
 • Hjärt- och kärlsjukdom inklusive hypertoni

I Fas 4 som är den avslutande fasen erbjuds vaccination till vuxna personer under 70 år, som inte tillhör en riskgrupp. Dessa planeras inte bli vaccinerade på vårdcentralen

För aktuell information gällande prioriteringsordning och tidsplaner hänvisar vi till Folkhälsomyndighetens och Region Skånes webbplatser