Influensavaccinering 2022

Ta kontakt med oss på 021-473 30 00 vid frågor.

http://www.1177.se/Vastmanland/Fakta-och-rad/Behandlingar/Vaccination-mot-influensa/