Prislista vaccinationer

Vaccin Sjukdom Antal doser Pris/dos
Ambirix Hepatit A och B 2 injektioner 560 kr
BCG Tuberkulos 1 injektion 495 kr
Bexsero Meningit 2(3) injektioner 1 200 kr
Boostrix Polio Stelkramp, difteri, polio, Kikhosta 1 injektion 425 kr
Boostrix Stelkramp, difteri, kikhosta 1 injektion 365 kr
diTe booster Stelkramp, Difteri,  1 injektion 365 kr
Dukoral Kolera 2 dos dryck 600 kr
Encepur vuxen TBE 3 injektioner 350 kr
Encepur barn TBE 3 injektioner 300 kr
Engerix B vuxen Hepatit B 3 injektioner 390 kr
Engerix B barn Hepatit B 3 injektioner 390 kr
FSME vuxen TBE 3 injektioner 350 kr
FSME junior TBE 3 injektioner 300 kr
Havrix vuxen Hepatit A 2 injektioner 495 kr
Havrix barn Hepatit A 2 injektioner 495 kr
HB vax pro vuxen Hepatit B 3 injektioner 360 kr
HB vax pro barn Hepatit B 3 injektioner 360 kr
Imovax polio Polio 1 injekteion 350 kr
Ixiaro Japansk Encefallit 2 injektioner 1 100 kr
Menveo ACWY Hjärnhinneinflammation 1 injektion 650 kr
MMR vax pro Mässling, Påssjuka, Rödahund 2 injektioner 430 kr
Nimenrix Meningit 1 injektion 650 kr
Pneumovax Lunginflammation 1injektion 395 kr
PPD Tuberkulintest   400 kr
Prevenar 13 Pneumoni 1 injektion 750 kr
Priorix Mässling, Påssjuka, Rödahund 2 injektioner 430 kr
Rabies Rabies 3 injektioner 800 kr
Rabipur Rabies 3 injektioner 800 kr
Stamaril Gula Febern 1 injektion 525 kr
Twinrix vux Hepatit A+B 3 injektioner 560 kr
Twinrix barn Hepatit A+B 3 injektioner 460 kr
Typhim vi Tyfus 1 injektion 375 kr
Vaqta vuxen Hepatit A 2 injektioner 440 kr
Vaqta barn Hepatit A 2 injektioner 440 kr
Varilrix Vattkoppor 2 injektioner 650 kr
Vaxigrip Influensa 1 injektion 270 kr
Verorab Rabies 3 injektioner 800 kr
Vivotif Tyfoid feber 1 behandling 375 kr
Zostavax Bältros 1 injektion 1 450 kr

Recept 200 kr
Rådgivning utan vaccination 200 kr
Uteblivet besök 200 kr