Kontakt och öppettider

För att komma i kontakt med de olika mottagningarna ring mottagningarnas direktnummer, se nedan.

 

Invärtesmedicin
Dr Cecilia Lidström

040 - 20 80 10

Kirurgi
Doc Lars Hansson

040-20 80 60

Kärlkirurgi - vensjukdomar
Venous Centre

040 - 20 80 92

Ortopedi 
Dr Jan L Ericsäter

040 - 20 80 70/20 80 55

Ortopedi 
Dr Per Maxander

040 - 20 80 55
info@ortoped.com

Ortopedi
Dr Robert Landin
040 - 20 80 55
info@ortoped.com

Psykoterapi
Leg psykoterapeut Birgitta Bryngelson
0708-16 46 25

Urologi
Dr Villars Lunn
040 - 20 80 66

Vårdcentralen Ellenbogen
040-664 25 50
http://www.ptj.se/vardcentralen-ellenbogen/start/

Öron- näs- halsmottagning
040 - 635 52 70