Kontakt och öppettider

För att komma i kontakt med de olika mottagningarna ring mottagningarnas direktnummer, se nedan.

 

Kirurgi 
Doc Lars Hansson
040-20 80 60

Kärlkirurgi - vensjukdomar
Venous Centre

040 - 20 80 92

Ortopedi 
Dr Johan Nilsson

040 - 20 80 55
info@ortoped.com

Ortopedi 
Dr Per Maxander

040 - 20 80 55
info@ortoped.com

Ortopedi
Dr Robert Landin
040 - 20 80 55
info@ortoped.com

Ortopedi
Dr Jan Ericsäter
info@orthopaed.se

Psykoterapi
Leg psykoterapeut Birgitta Bryngelson
0708-16 46 25

Urologi
Dr Villars Lunn
040 - 20 80 66

Vårdcentralen Ellenbogen
040-664 25 50
http://www.ptj.se/vardcentralen-ellenbogen/start/

Öron- näs- halsmottagning
040 - 635 52 70