Dr Jan L Ericsäter

Specialist i ortopedisk kirurgi och fotkirurgi. Specialistbedömning för poliklinisk kirurgi.

Konsultationsbedömningar på remiss från annan läkare för poliklinisk kirurgi, fot- och handkirurgiska operationer.

Remiss kan skickas direkt till mottagningen eller faxas.