Om läkarhuset

Läkarhuset Ellenbogen invigdes i januari 1971. Läkarhuset är beläget på Snapperupsgatan 12 i centrala Malmö.

På läkarhuset finns sju olika specialistmottagningar, tillgång till modern röntgenavdelning, polikliniska operationer, gastro- och koloskopiundersökningar, laboratorium, samtalsterapi samt vårdcentral.
Patientavgift enligt Region Skånes gällande taxor.