Administration

Sandra Schubert arbetar med den övergripande administrationen på Läkarhuset Ellenbogen. I arbetet ingår att i samarbete med läkarhusets styrelse driva de frågor som rör läkarhuset men som ej är direktkopplade till sjukvård.

Telefonnummer och e-postadress nedan gäller för frågor av administrativ och allmän karaktär. Vid frågor gällande sjukvård vänligen kontakta mottagningen direkt.


E-postadress: madelein.krantz@ptj.se