Farsta ögonklinik

Praktikertjänst AB vill informera om att ögonverksamheten på Farsta Ögonklinik på Karlandaplan 6, 123 47 Farsta sedan årsskiftet inte längre bedrivs i bolagets regi. Besök som har skett på mottagningen efter årsskiftet har därför gjorts hos en annan vårdgivare.

De patientjournaler som har förts fram till och med årsskiftet arkiveras och hålls tillgängliga hos Praktikertjänst AB. Önskar du få en kopia på din journal hittar du mer information på Praktikertjänsts hemsida.