Kvalitetssäkring

Kvalitetsarbetet är centralt för oss på läkarhuset, liksom för all verksamhet inom Praktikertjänst AB. Bolaget började tidigt utveckla ett kvalitetssystem som lämpade sig för den typ av vård som bedrivs inom bolaget. Detta system fungerar utomordentligt bra, och används av alla enheter inom Praktikertjänst AB.

Vi på läkarhuset har sedan flera år arbetat på detta sätt, och det synliga beviset är det kvalitetsdiplom som hänger i varje väntrum. Detta diplom förnyas varje år, efter det att vi redovisat årets kvalitetsarbete till bolagets kvalitetsenhet. Kvalitetsarbetet är ju en kontinuerlig process, som inte får upphöra eller mattas av!

Övriga vårdgivare har alla sina egna kvalitetssystem som har samma mål.

Vårt kvalitetsarbete innebär bland annat att vi arbetar mot gemensamma mål. De viktigaste är: 

  • Hög medicinsk kompetens
  • God tillgänglighet
  • Nöjda och trygga patienter
  • God följsamhet till vedertagna vårdprogram
  • Kontinuerlig fortbildning för alla anställda