Närsjukvård

Inom sjukvården i hela landet satsar man nu på närsjukvård. Detta innebär att en stor del av sjukvården skall vara tillgänglig i patientens närområde, både primärvård och annan specialistvård. En del av den vård som idag ges på sjukhusens öppenvårdsmottagningar skall i stället ges inom närsjukvården.

Närsjukvården kan ses som en modell för ett ännu närmare samarbete mellan primärvård, öppen specialistvård och sjukhus. Dessutom skall man utveckla samarbete med den kommunala hälso- och sjukvården och äldrevården.

Allt för att skapa en bättre tillgänglighet och effektivitet i vården.

Farsta Närsjukvård

När Farsta Läkarhus i Praktikertjänst regi flyttade till våra nya lokaler 2002 ville vi markera närsjukvårdskonceptet genom att sätta upp skylten Farsta Närsjukvård i stället för enbart Farsta Läkarhus. Därigenom ville vi visa att vi satsade på närsjukvårdens idé, och arbetade för att bredda utbudet av vård. Redan innan fanns det Ungdomsmottagning och Mödrahälsovård som drivs av Stockholms Läns Landsting. Landstinget driver även Sachsska barnmottagningen som flyttade hit 2006 samtidigt med Karolinska Universitetslaboratoriet (KUL-lab). Röntgenavdelningen ansvarar Aleris Röntgen för sedan 2009. Det finns även kiropraktor, fotvårdare i huset.

Curera Farsta har flyttat in i Farsta Närakuts lokaler efter att den lades ner årsskiftet 2008/2009. Curera Farsta är en husläkarmottagning med jourverksamhet kvällar och helger.