Samarbete

Husläkarmottagningarna

Sedan lång tid tillbaka finns ett nära och förtroendefyllt samarbete mellan läkarna på läkarhuset och husläkarna, inte bara i Farstaområdet utan i hela södra Stockholm.

Husläkarna remitterar vid behov sina patienter till oss för bedömning eller behandling, vi utför det som behövs, varefter patienten i de flesta fall återgår till sin husläkare. Husläkaren får alltid information från oss om vad som är sagt och gjort.

Sjukhusen

Vår huvudsakliga samarbetspartner är Södersjukhuset, men vi har också ett mycket gott samarbete med de övriga sjukhusen i Stockholm.

Flera av oss deltar i respektive kliniks konferenser på de olika sjukhusen, och har även på andra sätt kontakt med klinikerna.

Vi får också snabbt kopia på journaler och utskrivningsanteckningar när våra patienter varit inne på sjukhus.

Sammantaget innebär detta att de av våra patienter som har behov av sjukhusets resurser snabbt kan få hjälp där.

Husläkarmottagningarna

Sedan lång tid tillbaka finns ett nära och förtroendefyllt samarbete mellan läkarna på läkarhuset och husläkarna, inte bara i Farstaområdet utan i hela södra Stockholm.

Husläkarna remitterar vid behov sina patienter till oss för bedömning eller behandling, vi utför det som behövs, varefter patienten i de flesta fall återgår till sin husläkare. Husläkaren får alltid information från oss om vad som är sagt och gjort.

Sjukhusen

Vår huvudsakliga samarbetspartner är Södersjukhuset, men vi har också ett mycket gott samarbete med de övriga sjukhusen i Stockholm.

Flera av oss deltar i respektive kliniks konferenser på de olika sjukhusen, och har även på andra sätt kontakt med klinikerna.

Vi får också snabbt kopia på journaler och utskrivningsanteckningar när våra patienter varit inne på sjukhus.

Sammantaget innebär detta att de av våra patienter som har behov av sjukhusets resurser snabbt kan få hjälp där.