Vision för framtiden

Sjukvården är stadd i snabb förändring. Den medicinska tekniken utvecklas rasande fort, och behandlingar som tidigare enbart kunde utföras inneliggande på sjukhus kan nu göras i dagkirurgi och öppenvård. Den medicinska kunskapen ökar likaså mycket snabbt.

Dessutom omorganiseras sjukvården för att skapa bättre tillgänglighet och kostnadseffektivitet. För oss är det viktigt att vara en del av den utvecklingen, samtidigt som vi bibehåller de värden som alltid varit grundläggande för en bra sjukvård: Omtanke, värme och trygghet.