Patientinformation

De flesta av våra verksamheter på Läkarhuset har avtal med landstinget och följer de avgifter som fastställts av Stockholms läns landsting.

Frikort och högkostnadsskydd gäller

På Vårdguiden hittar du mer information om de taxor och avgifter som gäller för hälso- och sjukvård i Stockholms län. 

Läs mer här