Högkostnadsskydd och frikort

Högkostnadsskydd innebär att du inte behöver betala mer än ett maxbelopp i patientavgifter under ett år. När du har uppnått maxbeloppet får du ett frikort som innebär kostnadsfri vård. Frikortet gäller tolv månader från den dag då du gjorde det första besöket. 

Till patientavgifter räknas både de avgifter du betalar hos landstingets mottagningar och avgifter hos de privata vårdgivare som har avtal med landstinget.

På Vårdguiden hittar du mer information om högkostnadsskydd och frikort.

Läs mer här