Vårdgaranti

Staten och landstingen har kommit överens om en nationell vårdgaranti som gäller från 1 november 2005.

Vårdgarantin innebär:

  • Primärvården ska vara tillgänglig för kontakt i telefon eller besök samma dag.

  • Behöver patienten träffa familjeläkare ska besök erbjudas inom högst 7 dagar*.

  • Det ska ta mindre än 90 dagar att få komma till den specialiserade vården från det att läkaren beslutat att remiss ska skrivas*.

  • Efter beslut om behandling inom specialistvården ska behandling inledas inom högst 90 dagar.

*Andra tidsgränser gäller i Stockholm och Kalmar. 

All information om vårdgaranti och väntetider i de olika landstingen hittar du på vantetider.se.

På Vårdguiden hittar du mer information om Vårdgarantin i Stockholms läns landsting 

Läs mer här