Egenremiss

Din egenremiss bedöms på samma sätt som en remiss från läkare. Det är därför viktigt att dina problem beskrivs kortfattat men på ett adekvat sätt. Det är den mottagande enheten som bedömer och avgör vilken vård du ska få och på vilken nivå. Det betyder att du också kan hänvisas till din vårdcentral eller till egenvård.

Remissen skickar du till respektive specialistmottagning med vanlig post. Om du har fotografier med god kvalitet kan dessa bifogas remissen. Du kommer därefter att få en kallelse hemskickad med tid för besök alternativt bli uppringd för andra besked. Det är därför viktigt att dina kontaktuppgifter är aktuella. En ofullständigt ifylld remiss kan komma att skickas tillbaka.

Medtag gärna en lista över aktuella mediciner vid ditt första läkarbesök.

För närvarande är det stort tryck på våra hudmottagningar och vi har därför infört ett remisstopp tillsvidare, gäller enbart HUD.

Skriv ut egenremissen här >>