Synpunkter

Vi vill att du ska känna dig nöjd med ditt besök hos oss. Om du inte tycker att den vård du fått fungerat eller om du har synpunkter eller klagomål ber vi dig ta kontakt med oss så snart som möjligt.

Ta i första hand kontakt med den klinik eller mottagning där du behandlats. Du kan också vända dig till verksamhetschefen på respektive enhet.

Du kan också vända dig till Patientnämnden.

Patientnämnden

Patientnämnden är till för att underlätta kontakten mellan dig som patient och sjukvården. Patientnämnden är en opartisk instans dit patienter, anhöriga och personal kan vända sig kostnadsfritt. Nämndens uppgift är att lösa problem som uppstått i kontakten mellan patient och personal. Här får du även råd och information

Patientnämndens kansli, Göteborg

Postadress: Patientnämndernas kansli, Regionens hus, 405 44 Göteborg

Telefon
010-441 20 00

E-post
patientnamnden@vgregion.se

Mer om Patientnämden på regionens hemsida