GHP Medicinskt Centrum Plan 13

Verksamheten ingår inte i Praktikertjänst AB

GHP Medicinskt Centrum är en allmänmedicinsk försäkringsmottagning belägen i Läkarhuset Odenplan mitt i centrala Stockholm. Vi välkomnar allmänmedicinska patienter i alla åldrar (även barn) till vår mottagning. Vi kan också genomföra videobesök med patienterna när det är medicinskt och praktiskt lämpligt. Våra läkare och sjuksköterskor har alla en bred och gedigen erfarenhet av tillstånd såsom infektioner, stress och psykosociala besvär, sköldkörtelproblematik, trötthet, smärta, hjärt- och kärlsjukdom, diabetes, mag- och tarmbesvär etc. För oss är det av yttersta vikt att alla patienter känner sig sedda, trygga och delaktiga i sin egen vård. I direkt anslutning till vår mottagning finns medicinsk service såsom röntgen och blodprovtagning (laboratorium) vilket gör besöket enkelt och smidigt för våra patienter.
Observera att våra patienter behöver ha en sjukvårdsförsäkring alternativt betala besöket privat. Vi har inte möjlighet att ta emot patienter på remiss då vi inte har något landstingsavtal.

 

GHP Medicinskt Centrum | Odengatan 69, 13tr, 113 22 Stockholm
Tel +46 8 425 011 50

www.ghp.se