Vårdgaranti

Staten och landstingen har kommit överens om en nationell vårdgaranti som gäller från 1 november 2005.

Vårdgarantin innebär att man ska få:

  • kontakt med primärvård samma dag som man söker
  • träffa primärvårdsläkare inom 5 dagar
  • träffa specialist inom 30 dagar
  • tid till operation/behandling inom 90 dagar (från att beslut tas)

På Vårdguiden hittar du mer information om Vårdgarantin.