Astma/KOL-mottagningen

Rådgivning och tidsbeställning

Du kan få hjälp av vår specialistutbildade astma/KOL-sköterska med information, undervisning och kontroll av din astma och/eller KOL samt hjälp och stöd att sluta röka. Kontakta oss gärna på telefon 0346- 71 35 35 för tidsbokning, vardagar 07:30-16:30. Besök till oss kostar 100 kronor.

Lungfunktionstest (spirometri)

Vi gör lungvolymtest för att undersöka hur lungorna fungerar om doktorn misstänker att du t.ex. har astma eller kronisk obstruktiv lungsjukdom, KOL.

Så här fungerar spirometri:
Man bör vara rökfri timmarna före spirometrin.

Spirometri innebär att man blåser i ett munstycke som är kopplat till en dator. Man mäter hastighet och volym på den luft som man blåser ut.

Ofta görs även ett lungvolymtest där man andas in luftrörsvidgande medicin för att se om lungvolymen har påverkats av medicinen. På så sätt kan man mäta graden av astma och/eller KOL.

Tobaksavvänjning

Funderar du på att sluta röka/snusa eller har du svårt att sluta med nikotinersättningsmedel? Önskar du samtal och stöd med tobaksavvänjare så hör av dig till oss.

Nyttiga länkar

Sluta rökalinjen
Tobaksfakta
1177 - Fakta och råd om astma
1177 - Fakta och råd om KOL
Luftvägsregistret