Mindfulness, psykoanalys, individualpsykoterapi

Lennart Svedhem är privatpraktiserande läkare. Högkostnadsskydd, högkostnadskort och frikort gäller.
Om praktiken