Om Lennart Svedhem

Lennart är leg. läkare och doktor i medicinsk vetenskap. Specialist i psykiska sjukdomar (barn –och ungdomspsykiatri), leg psykoterapeut och psykoanalytiker (medlem i Svenska Psykoanalytiska Föreningen). Han har en bred psykoterapeutisk bakgrund med utbildning i såväl barn-, ungdoms- och vuxenpsykoterapi som familjeterapi och psykospsykoterapi, och är MBCT-instruktör och MBSR-lärare (medlem i Svenska Mindfulnessföreningen för MBSR/MBCT).

Bakom sig har Lennart 20 års klinisk erfarenhet av arbete inom den landstingsdrivna psykiatrin, framför allt från barn- och ungdomspsykiatrin. Lennarts största intresse har varit utforskandet av olika former av psykoterapi. Han har under många år varit engagerad i utvecklandet av nätverksterapi som behandlingsmetod. Detta arbete beskrivs i "Nätverksterapi teori och praktik " (Carlssons 1984) och "Socialt nätverk och beteendeproblem i skolan" (Carlssons 1991).

Sedan 20 år arbetar Lennart som privatpraktiserande läkare. Den huvudsakliga inriktningen är psykoterapi och psykoanalys med ungdomar och vuxna. Lennart har så kallad ersättningsetablering enligt lagen om läkarvårdsersättning. Högkostnadsskydd och frikort gäller.