Om praktiken

Känner du stress, oro, ångest eller nedstämdhet?

Många av oss är ständigt stressade på grund av yttre och inre krav. Med olika svårigheter eller sjukdomar tenderar vi att skapa en ond cirkel där stressen ökar alltmer. Oro, ångest och nedstämdhet är exempel på hur stressen kan ta sig uttryck. I vissa fall kan det även leda till utmattningssyndrom och olika kroppsliga, psykosomatiska symtom och vissa former av smärta.

En förutsättning för att kunna bryta den onda cirkeln kan ofta vara att den yttre och inre stressen uppmärksammas.

Mindfulness-Based Stress Reduction, MBSR är en metod för att uppmärksamma vår egen stress, och för att kunna hejda den. Internationell forskning har kunnat påvisa metodens användbarhet vid en rad olika fysiska och psykiska åkommor. MBSR är en gruppbehandlingsmetod. Metoden ses ofta som ett komplement till annan behandling, såväl psykoterapeutisk/psykiatrisk som kroppsbehandling. 

Här erbjuds i mån av plats och efter personliga intervjuer:

  • Psykoanalys och psykodynamiskt/psykoanalytiskt orienterad individualpsykoterapi
  • Mindfulness; 8-veckors kurser i MBSR (Mindfulness-Based Stress Reduction)

Skicka ett mail till  lennart.svedhem@ptj.se   eller ring på 08-239525 med din förfågan!